آرشیو برچسب ها : نورپردازی در دکوراسیون د اخلی

رنگ یک شی در اثر نورپردازی و رنگ های زمینه و اطراف نمایان می شوند. این عوامل از اهمیت بسیاری برخوردار هستند پس طراح داخلی  باید با دقت تعامل رنگ عناصر در فضای داخلی و نیز نحوه نمایش رنگ ها توسط نور تابیده شده بر آنها را بررسی کند. نور یک فام خاص به غیر […]

نورپردازی در دکوراسیون د اخلی هم یک هنر بوده و هم یک علم. وقتی برای دکوراسیون داخلی خانه‌های خود یک طرح نوری جذاب و مناسب ارائه می کنید، حس و حالی خاص و زیبا به فضای منزل ما اضافه می‌شود. نورپردازی در فضا در موفقیت یک نورپردازی خوب نقش بسیار مهمی بازی می کند. اگر این منابع نوری در جای مناسب […]