اداری

نمونه های اداری

دکوراسیون داخلی لابی ساختمان فضای مشترک بزرگ اکثر مجتمع ها و برج ها است. در این روز ها هم برای دکوراسیون داخلی ها هم بکار میرود و حتی برای آپارتمان های پر واحد نیز لابی در نظر میگیرند امروزه بخش مهمی از ساختمان به حساب می آید. این مکان معمولاً در طبقه همکف ساختمان واقع […]

سبک های دکوراسیون داخلی

سبک های دکوراسیون داخلی: در این قسمت از مقالات البرز چوب درساز قصد داریم تا شما را با انواع سبک های دکوراسیون داخلی آشنا نماییم. با ما همراه باشید. انواع سبک های دکوراسیون داخلی دکوراسیون داخلی ایرانی : این سبک از دکوراسیون داخلی به حفظ ارزش های ایرانی می پردازد و زیبایی و شکوه این […]

سازمان مسکن

سازمان مسکن | دکوراسیون داخلی | دکوراسیون مغازه | درسا البرز | البرز چوب دُرساز ارائه دهنده خدمات دکوراسیون داخلی و دکوراسیون مغازه

دانشگاه علوم اقتصادی

دانشگاه علوم اقتصادی | دکوراسیون داخلی | دکوراسیون مغازه | درسا البرز | البرز چوب دُرساز ارائه دهنده خدمات دکوراسیون داخلی و دکوراسیون مغازه

شهرداری منطقه 22

شهرداری منطقه ۲۲ | دکوراسیون داخلی | دکوراسیون مغازه | درسا البرز | البرز چوب دُرساز ارائه دهنده خدمات دکوراسیون داخلی و دکوراسیون مغازه

بیمارستان شریعتی

بیمارستان شریعتی | دکوراسیون داخلی | دکوراسیون مغازه | درسا البرز | البرز چوب دُرساز ارائه دهنده خدمات دکوراسیون داخلی و دکوراسیون مغازه

سازمان هلال احمر

سازمان هلال احمر | دکوراسیون داخلی | دکوراسیون مغازه | درسا البرز | البرز چوب دُرساز ارائه دهنده خدمات دکوراسیون داخلی و دکوراسیون مغازه

استانداری

استانداری | دکوراسیون داخلی | دکوراسیون مغازه | درسا البرز | البرز چوب دُرساز ارائه دهنده خدمات دکوراسیون داخلی و دکوراسیون مغازه